impulsecreator
zenei magazin
:: drum & bass
:: breaks, dubstep
:: hip hop, electronica
impulsecreator.hu
Cikk
Kompresszor alapok
A kompresszor egy, a jel dinamikájának változtatására használt eszköz. Működési elve dióhéjban annyi, hogy a hanganyag hangosabb részeit halkítja, a halkabb részek hangerejét pedig megemeli, bár ez egy eléggé sánta összegzése az eszköz tudásának. Mielőtt elmerülnénk a részletekben, szeretnék egy fontos dolgot leszögezni : a kompresszor használatának elsajátítása közben meg kell tanulnunk mikor is kell használni az eszköz lehetőségeit, ugyanis egy produkció nem minden eleme igényel dinamikaszabályzást.
A kompresszor működése

A kompresszor egy olyan eszköz, amely a beérkező jelszintet figyeli és amennyiben a jel egy előre meghatározott érték (threshold) fölé emelkedik, a jel erősségét csökkenteni kezdi egészen addig míg a hangerő ismét a határ alá nem süllyed.


A kompreszor sematikus ábrája


(Abban az esetben mikor a threshold a gain-szabályzó után kerül, feedback kompresszorról beszélünk.)

Threshold

A threshold-ot úgy a legegyszerűbb elképzelni mint egy határvonalat. Amennyiben ezt a vonalat átlépi az eszköz bemenetére érkező jel, úgy a kompresszor működésbe lép és a ratio-nál megadott arányban csökkenteni kezdi a hangerőt egészen addig míg a jel vissza nem esik a határ alá.

Ratio

Ha már szóba került a ratio (arány), beszéljük meg mi célt is szolgál ez a szintén fontos paraméter. Legegyszerűbb példával szemléltetni: tegyük fel, hogy a ratio-nk 2:1-hez van állítva. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a bementi jel 2dB-es növekedése esetén a kimenet 1dB-el fog nőni. Értelem szerűen 4:1-hez arány esetén a 4dB-es növekedés hatására a kimenet szintén csak 1dB-el nő és így tovább. (Limitálás esetén az arány akár 10:1-hez is lehet vagy még nagyobb.)

Attack & Release

Azt az időintervallumot míg a kompresszor válaszol a beérkező jel küszöbszint-átlépésére, attack time-nak, felfutási időnek nevezzük. (ms-ben (milliszekundum) mérik)) Ha a bemenő jel ismét határérték alá esik, az eszköznek újból időre van szüksége ahhoz, hogy visszaállítsa a gain-szabályzóját, ezt release time-nak, lecsengési időnek nevezzük.

Mikor és hol használjuk?

Amint már a bevezetőben is leírtam, a legfontosabb, hogy tudjuk mikor is kell kompresszort használni. A kompresszor felhasználásának számos módja van. Nélkülözhetetlen felvételek során például az énekes hibáinak javítására, de használható a dinamikatartomány szabályzására, a mix kiegyenlítésére, hangszerek lecsengésének meghosszabbítására, "színezésre" vagy akár elborult hangzások létrehozására. Modern elektronikus tánczene készítése szinte elképzelhetetlen kompresszorhasználat nélkül. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy a kompresszor egy "valamit-valamiért" alapon működő eszköz, ész nélküli használatáért dinamikával kell fizetnünk.

Hova tegyük?

Bizony nem mindegy az sem, hogy a kompresszort hova helyezzük el az effektláncban. Amennyiben az adott sávon más effekteket is használunk, érdemes a lánc elejére rakni. Ennek az az egyszerű oka, hogy a kompresszor felerősítheti az elé kötött effektek által leadott zajt is.

Nézzünk két egyszerű példát a kompresszor működésére.A bal oldali képen látható a kompresszálatlan, nyers jel. Jól kivehető, hogy a minta első fele sokkal hangosabb mint a második. A jobb oldalon szemügyre vehetjük mi lett a kompresszálás végeredménye: a minta második felét sikerült körülbelül az első felével azonos hangerőre emelni. (Kattints a képekre a hangfileokért!)A második hangmintánál is láthatóak a bal oldali nyers ábrán a minta elején elhelyezkedő csúcsok (peak). Kompresszálás után a jobb oldali eredményt kapjuk. (Kattints a képekre a hangfileokért!)

Break kompresszió

A következőkben egy komplett break-loop-ot fogunk kompresszálni. Mi van akkor, ha az általunk használni kívánt break kicsit "vékonyan" szól? Egyszerű: fel kell azt "hízlalnunk"! A példában használt break egy Aerosmith loop, a 'Walk This Way' című számból. Ebben a break-ben hatalmas peak-ek vannak, ugyanakkor kevés az erő, ezért vastagítani fogunk rajta.Állítsuk be a kompresszor attack-jét a lehető leggyorsabbra, úgysem akarunk minden hangot eredetiben átengedni. A threshold-ot tegyük valahova a legmagasabb és legalacsonyabb csúcs közötti értékre (-12dB). Dolgozzunk magas aránnyal (7:1), majd végül a állapítsuk meg a release-t 300ms-ban, így ami a felfutási idő alatt "elmarad" a lecsengési idő alatt kompresszálódik (érdemes a kompresszor gain értékét is magasabbra állítani). Tehát a beállítások:

- threshold: -12dB
- ratio: 7:1
- attack: a lehető legrövidebb
- release: 300ms

Az így kapott break kövérebb, testesebb. Nézzük meg a képeket, hallgassuk meg a példákat! (Kattints a képekre a hangfileokért!)A többi már csak a saját kreativitásotokon múlik!
SPR, 2009.06.21